> Lars Lundbergs stiftelse
Stiftelsen

Understöd

Ansökningar

Kontaktuppgifter

suomeksi

 

 

 

Understöd

Stiftelsen inledde sin verksamhet under år 2015. Stiftelsen har beviljat understöd sedan år 2016.

År 2016 erhöll:
Österbottens cancerförening r.f 9850€
Jakobstads sjukhus 21000€.

År 2017 erhöll:
Österbottens cancerförening r.f 14000€
Jakobstads sjukhus 45000€.

År 2018 erhöll:
Österbottens Cancerförening rf, 24000€ som stöd till #PETforBotnia-kampanjen
Österbottens Cancerförening rf, 19000€
Jakobstads sjukhus, 57500€

Understöden har beviljats för att befrämja och stödja vården av cancerdrabbade.